Katarzyna Prażmowska

Współpracowałam z Grażyną dwa lata. Jednym z największych elementów tej współpracy było uporządkowanie działu zasobów ludzkich, wskazanie kierunku w jakim Zarząd Spółki ma zarządzać, wspierać i rozwijać kompetencji ludzkie celem lepszego działania firmy. Ponadto Grażyna bardzo mocno wspierała mnie w przygotowaniu do restrukturyzacji pracowniczej. Dzięki niej uporządkowałam sobie firmę pod kątem kompetencji jakich w zespole potrzebuję, oceny kompetencji pracowników, szkolenia merytorycznego z zakresu przeprowadzania skutecznej rekrutacji, informacji zwrotnej z przebiegu zmian personalnych. Wszystkie podjęte działania wspomogły mnie w uporządkowaniu spraw HR, jako, że sama takich działań nie prowadzę.