Agnieszka Stefanowska CEO

Potrzebna była wiedza i level Up zespołu koordynatorów, menedżerów w zakresie zarządzania czasem, projektami, gdyż nie było dla nas jasne jakie mamy prawdziwe kompetencje w zespole. Wymagane było dokonanie przeglądu kompetencji managerskich wśród zespołu i wprowadzenie dobrych praktyk, celem zwiększenia efektywności. Ważna też okazała się również efektywna komunikacja w zespołach. Spotykaliśmy różnice wśród personelu. Część menedżerów wymagała szkolenia z delegowania zadań, komunikacji oraz kultury feedbacku. Współpraca ta nauczyła zespół jasnej komunikacji i innego podejścia do przekazywania wiedzy (mentoringu) – starsi managerowie zaczęli uczyć młodszych Dodatkowo dla mnie, jako zarządzającego, na podstawie dokonanych analiz SWOT, istotna była wiedza w zakresie efektywności organizacji poprzez dokonanie przeglądu kompetencji menedżerskich i wypracowanie dobrych praktyk zarządczych.