Katarzyna Spisak

Miałam możliwość spojrzenia na całokształt sytuacji prowadzonej przeze mnie firmy, i zyskałam jakiś rodzaj dystansu, i też mniej emocjonalne spojrzenie na relacje w firmie i moją w niej rolę. Takie poszerzenie świadomości było na pewno bardzo pomocne w podjęciu decyzji dotyczących struktury firmy.