Joanna Pakuza

Grażyna ma niesamowitą osobowość – otwarta, dostrzegająca człowieka, jego możliwości i potencjał. Ogromna wiedza plus “uważna uwaga” skierowana na innych, to moim zdaniem klucz, którym otwiera w uczestnikach w czasie spotkań wiele drzwi…